logo_vit_medium

Pondteam Multi Test-set

Pris:
159 kr
Inkl. 25% Moms
Art.nr:
P1924352
Typ:
Multi test-set
Kommentar till butiken:
Slutsåld
Pondteams Multitestset innehåller 25 st mätstickor, där varje mäter 6 olika vattenvärden. pH(surhet), KH (karbonathårdhet), GH (totalhårdhet), NO2 (nitrit), NO3 (nitrat)och till sist Cl2 (klor). Det är viktigt att förstå vad de här olika värdena betyder så du snabbt kan rätta till, om något går fel.

En bra vattenkvalité är av stor betydelse för dina fiskar och växter. Pondteams Multitestset mäter de fem värdena som har avgörande betydelse för att kontrollera vattnet i din trädgårdsdamm eller i ditt akvarium.

Genom att mäta vattenvärdena regelbundet, kan du förebygga och korrigera dåliga vattenvärden i tid.

Vattenkvalitén i damman beror på flera faktorer.
De viktigaste faktorerna som påverkar vattenvärdena är t.ex.: vattenväxterna, dammfiskarna, vattenvolymen, djupet, bottenlagret, sedimenteringen m.m.
Andra externa faktorer är: Utfodringen av dammfiskarna, ljuset, surheten i regnvattnet. Vattenvärdena i ditt ledningsvatten mm. Ofta uppnår du en biologisk jämvikt, men eftersom dammar och akvarium sätts upp av människor och vattenvolymen är relativt liten är det lätt att något går fel. En del vattenväxter och dammfiskar är mycket känsliga för ändringar i vattenkvalitén. Du måste därför ibland ge en hjälpande hand. Regelbundna tester sparar tid, pengar och ger dig mer glädje av din trädgårdsdamm.
Att testa vattnet regelbundet ger dig också möjlighet att korrigera eventuella felaktigheter i god tid innan t.ex. fiskar och växter börjar visa sjukdomssymptom.

Bruksanvisning:
Så här använder du mätstickorna:
1. Med torra händer tar du ut en testremsa från röret. Förslut röret omedelbart efter så de andra testremsorna inte påverkas. Rör inte de olika mätfälten med fingrarna.
2. Doppa remsan hastigt under 1 sekund i damm eller akvarievattnet. Alla testfälten måste doppas under vattnet.
3. Skaka av vattnet från remsan med en hastig knyck och lägg testremsan på ett torrt  och icke absorberande underlag, alternativt håll den vågrätt.
4. Vänta 60 sekunder så vattnet från dammen eller akvariet kan reagera med mätstickan.
5. Jämför färgerna på testremsan med färgremsan på det medföljande röret.
6. Skriv ner testresultatet och andra relevanta data (datum, tid, vattentemperatur m.m).
7. Om något vattenvärde inte är bra, vidtag då åtgärder för att få rätt värde i din damm / ditt akvarie. Är du tveksam kontakta din fackhandlare.
 
Obs! Håll aldrig testremsan under rinnande vatten. Doppa alltid remsan omedelbart i vatten. Om du testar damm- eller akvarievatten i ett glas eller kopp, se till att det är absolut rent. Avlagringar i kärlet kan påverka mätresultatet.
Testremsorna är ljuskänsliga, stäng därför teströret omedelbart efter det att du tagit ut en testremsa. Förvara testremsorna i röret, på en torr sval plats maximum 30 grader. Rör inte testfälten med fingrarna. Förvara alltid testremsorna i originalförpackningen.